Jingjing Lu

Jingjing Lu is a planning engineer in the Shanghai Municipal Electric Power Co. in China.